Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Laskowicka 3
86-100 Świecie

tel. 52 38 00300
e-mail: sekretariat@pbdim.pl

NIP 559-17-00-297
REGON 092359927

KONTO BANKOWE:

PKO BP SA

33 1020 5011 0000 9302 0237 2662


Prezes
Marta Molus

Z-ca prezesa
Andrzej Burczyński


Główny księgowy

Dział Dział finansowo-kadrowy
Monika Wruk

(52) 38-00-331
lub 781 771 705

m.wruk@pbdim.pl


Dział Techniczny
Dorota Raniszewska

(52) 38-00-341
lub 781 771 708

d.raniszewska@pbdim.pl

Dział Produkcji i Sprzętu
Włodzimierz Kostecki

(52) 38-00-310
lub 781 771 713

w.kostecki@pbdim.pl

Kierownictwo Robót Drogowych I
Tomasz Hołody

781 771 739

t.holody@pbdim.pl

Kierownictwo Robót Drogowych II
Borys Rokicki

781 771 744

b.rokicki@pbdim.pl

Laboratorium Drogowe
Sławomir Nowicki

(52) 38-00-704
lub 781 771 728

s.nowicki@pbdim.pl

Inwestycje