Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kozłowo 8A
86-105 Świecie

tel. +48 781 771 700
e-mail: sekretariat@pbdim.pl

NIP 559-17-00-297
REGON 092359927

KONTO BANKOWE:

PKO BP SA

33 1020 5011 0000 9302 0237 2662


Prezes
Marta Molus

Z-ca prezesa
Andrzej Burczyński


Dział Dział finansowo-kadrowy
Ewelina Jabłońska

781 771 707

e.jablonska@pbdim.pl


Dział Techniczny
Dorota Raniszewska

781 771 708

d.raniszewska@pbdim.pl

Dział Produkcji i Sprzętu
Kamil Didyk

781 771 750

k.didyk@pbdim.pl

Kierownictwo Robót Drogowych I
Tomasz Hołody

781 771 739

t.holody@pbdim.pl

Kierownictwo Robót Drogowych II
Mateusz Fiedurek

781 771 744

m.fiedurek@pbdim.pl

Laboratorium Drogowe
Sławomir Nowicki

781 771 728

s.nowicki@pbdim.pl

Inwestycje