Dzięki ciągłym inwestycjom w kolejnych latach, udoskonalaniu produkcji oraz dostosowywaniu do ciągle zmieniających się warunków, mamy mocną pozycję na lokalnym rynku. Do stałych odbiorców naszych usług należą m. in.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, Gmina Miasto Grudziądz, Starostwo Powiatowe Świecie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Inwestycje