Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. w Świeciu powstało w wyniku przekształceń dokonywanych w polskim drogownictwie. Ostateczny kształt otrzymało w 1999 roku po przekształceniu w spółkę pracowniczą z kapitałem zakładowym 940 000. Większość udziałów Spółki posiadają jej pracownicy.

Dzięki ciągłym inwestycjom w kolejnych latach, udoskonalaniu produkcji oraz dostosowywaniu do ciągle zmieniających się warunków, mamy mocną pozycję na lokalnym rynku. Do stałych odbiorców naszych usług należą m. in.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, Gmina Miasto Grudziądz, Starostwo Powiatowe Świecie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zatrudniamy na stałe ponad 100 pracowników, w sezonie liczba ta znacznie się zwiększa. Nasze jednostki wykonawcze znajdują się w Kozłowie i Grudziądzu. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie budowy i remontów dróg. Zajmujemy się również produkcją (masy bitumiczne, emulsje asfaltowe i mieszanki betonowe).

Działamy na rzecz ochrony środowiska stosując w naszej działalności recycling materiałów pochodzących z rozbiórki dróg i konstrukcji betonowych, które po przetworzeniu zostają ponownie wbudowane.

Nad prawidłowym wykonaniem robót drogowych czuwa nasze laboratorium wykonujące badania w zakresie robót ziemnych, bitumicznych i betonowych.

Jesteśmy członkiem:
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
- Polskiego Towarzystwa Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Gwarantujemy rzetelność naszej firmy, przyjazne warunki pracy, dbałość o środowisko, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań,wysoką jakość produktów i usług. Zapraszamy do współpracy.

Inwestycje