Prezes Zarządu - mgr Marta Molus

Zastępca Prezesa Zarządu - mgr inż. Andrzej Burczyński

Inwestycje