Podstawowa działalność:

- Budowa i modernizacja dróg, ulic i mostów

- Naprawa konstrukcji betonowych metoda torkretu

- Produkcja i sprzedaż mas bitumicznych

- Produkcja i sprzedaż betonów

- Produkcja i sprzedaż emulsji asfaltowych

- Produkcja mieszanki UPM do stosowania na zimno

- Remonty cząstkowe nawierzchni

- Wydobycie i przerób kruszyw

- Usługi remontowe maszyn budowlanych i drogowych

- Usługi sprzętowe i transportowe

- Zimowe utrzymanie dróg

- Projektowanie, nadzorowanie, ocena stanu technicznego dróg i mostów

Inwestycje