Oferujemy szeroką gamę mieszanek mineralno-cementowych.

Obecnie nasz asortyment obejmuje:

Nazwa

Klasa / Wytrzymałość na ściskanie

Zastosowanie

Beton

B7,5

Podbudowy

B10 (C 8/10)*

Podbudowy, ławy pod krawężnik

B15 (C 12/15)*

Ławy pod krawężnik, płyty fundamentowe, ławy fundamentowe, umocnienie ścieków

B20 (C 16/20)*

Ławy fundamentowe, podbudowy,

B25 (C 20/25)*

Ścianki i skrzydełka przepustów, mury oporowe

Chudy beton

Rm=(od 6 do 9)MPa

Podbudowy

Grunt stabilizowany cementem

Rm= 1,5 MPa

Dolna warstwa ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji na podłożu z gruntów wrażliwych na działanie mrozu i wody, podbudowa chodników i ścieżek rowerowych

Rm= 2,5 MPa

Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego przy ruchu KR 5 i 6 lub górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych, podbudowa chodników i ścieżek rowerowych

Rm= 5,0 MPa

Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR od 2 do 6

Podsypka cementowo- piaskowa

Podsypka pod krawężnik, obrzeże chodnikowe, kostkę brukową (betonową, kamienną)

* - nazwa wg normy PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.


Aktualny cennik betonów:

B-5 - 135 zł/m3

B-7,5 - 165 zł/m3

B-10 - 200 zł/m3

B-15 - 220 zł/m3

B-20 – 238 zł/m3

Podsypka - 157 zł/m3

Stabilizacja 1,5 Mpa - 127 zł/m3

Stabilizacja 2,5 Mpa - 135 zł/m3

Ceny netto loco Zakład Produkcji Pomocniczej w Kozłowie (Kozłowo 8A, 86-105 Świecie)

Inwestycje