Beton asfaltowy na gorąco na wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- na warstwę podbudowy bitumicznej,
- na warstwę wyrównawczą,
- na warstwę wiążącą,
- na warstwę ścieralną,
- na warstwę ścieralną SMA.

Obecnie w sprzedaży w naszych Wytwórniach Mas Bitumicznych w Kozłowie k. Świecia oraz Grudziądzu.

Inwestycje